SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Raporty, polityki i publikacje

Rada Dyrektorów przyjęła zestaw konkretnych wytycznych dotyczących ładu korporacyjnego dla Grupy ISS i rozpoczęła ich regularne wdrażanie we wszystkich podmiotach zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.

Wszystkie nasze raporty

Przejrzystość kluczem do naszych wysokich standardów. Co roku przygotowujemy sprawozdanie na temat postępu dokonanego w obszarze zrównoważonego rozwoju Aktualne raporty na temat naszej działalności dostępne są razem z innymi naszymi publikacjami.

Zapoznaj się z naszymi publikacjami

Brytyjska Ustawa o Współczesnych Formach Niewolnictwa

Chcemy móc zagwarantować, że w ramach naszej działalności czy łańcucha dostaw nigdy nie będzie przypadków niewolnictwa ani handlu ludźmi. Takie podejście jest zgodne z naszym Kodeksem Postępowania, Polityką Odpowiedzialności Korporacyjnej, Kodeksem Postępowania dla Dostawców oraz Globalnymi Standardami dotyczącymi Zasobów Ludzkich. Nasze Globalne Standardy dotyczące Zasobów Ludzkich uwzględniają między innymi wstępne kontrole przed zatrudnieniem, zero tolerancji wobec pracy przymusowej czy obowiązkowej, prawo do prywatności oraz zakaz zatrudniania dzieci. 

Przeprowadzamy wewnętrzne audyty, aby zweryfikować sposób zarządzania przez nas tym ryzykiem. Mamy świadomość, że niektóre ogniwa naszego łańcucha dostaw obarczone są wyższym ryzykiem zatrudniania dzieci czy pracy niewolniczej, dlatego w 2017 roku wprowadziliśmy nową Politykę dotyczącą łańcucha dostaw oraz ISS ProcurePASS. 

PEOPLE MAKE PLACES

Ponad 40,5 tys. klientów w ponad 30 krajach