Globalne przywództwo i struktura

ISS-structure

ISS to podmiot całkowicie globalny, zajmujący w swej branży wiodącą pozycję na rynku światowym. Nasza globalna obecność umożliwia nam spełnienie rosnącego zapotrzebowania ze strony korporacji międzynarodowych, oczekujących spójności działania bez względu na granice państw, a także zaoferowanie im bogatej wiedzy specjalistycznej, dzięki której podejmowana współpraca jest skuteczna na poziomie lokalnym.

Raport Roczny Grupy

Przejrzystość, konstruktywny dialog z interesariuszami, zdroworozsądkowe procesy podejmowania decyzji i kontrole to kluczowe aspekty naszego ładu korporacyjnego, przekładające się na korzyści dla ISS i naszych interesariuszy.

Zapoznaj się z naszym Raportem Rocznym z 2019 r.

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 60 tys. klientów w ponad 30 krajach