„Firmy muszą przywrócić ludziom zaufanie do miejsc pracy, tak aby powracający do firm pracownicy mieli pewność, że miejsca te spełniają wysokie standardy higieniczne i są odpowiednio zdezynfekowane. Firmy chcą też przywrócić emocjonalną więź pracowników z miejscem pracy, dając im pewność bezpieczeństwa.

Troels Bjerg, ISS Group Chief Operating Officer

Budowanie więzi ludzi z miejscem pracy.

PURE SPACE to koncept ISS, który gwarantuje dobre samopoczucie pracowników i utrzymanie wysokich standardów higieny na obiekcie, co oznacza, że ludzie mogą poczuć się swobodnie w miejscu, w którym przebywają. 

Dzięki PURE SPACE nie tylko osiągasz nowy, wyższy standard higieniczny, ale również zyskujesz dostęp do danych umożliwiających zarządzanie czystością, ograniczanie ryzyka skażenia i wpływ na kształtowanie właściwych zachowań. 

Rozwiązanie PURE SPACE ma trzy wymiary:  

  • Dobrostan: PURE SPACE pomaga zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie 
  • Higiena: PURE SPACE ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania wirusa dzięki strategicznemu podejściu do sprzątania i dezynfekcji. 
  • Weryfikacja: Profesjonalny proces utrzymania higieny połączony z odpowiednim zachowaniem ludzi ma potężny wpływ na ograniczenie skażenia. 

„Skorzystaliśmy z doświadczeń zdobytych przez lata pracy w środowiskach wymagających wysokiej higieny - szpitalach i placówkach służby zdrowia - gdzie sterylne warunki odgrywają kluczową rolę. Dzięki PURE SPACE mogliśmy przenieść te doświadczenia do środowiska biurowego”.

Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality

Specjaliści ds. higieny

Specjaliści ds. higieny skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy wszystkim pracownikom klienta i gwarantują przejrzystość procedur sprzątania i utrzymania higieny we wszystkich punktach kontaktu.

Ich rola polega na:

  • widocznej obecności i wspieraniu klientów w momencie powrotu do pracy, tak aby czuli się bezpieczni w miejscu pracy pomimo pandemii COVID-19,
  • zapewnianiu i utrzymywaniu czystości i higieny w obiekcie, stosując się do procedur higieny, sprzątania oraz dezynfekcji, kładąc szczególny nacisk na obszary odwiedzane przez wiele osób w ciągu dnia,
  • sprawdzaniu jakości sprzątania poprzez wykonywanie częstych kontroli oraz testów przy użyciu technologii,
  • przygotowywaniu oraz doskonaleniu nowych wytycznych dla klientów powracających do pracy,
  • motywowaniu ludzi do zachowania higieny i przypominaniu im o myciu i dezynfekowaniu rąk, jak również o zachowaniu dystansu społecznego, a także stosowaniu się do wytycznych ds. higieny i bezpieczeństwa przygotowanych przez dane przedsiębiorstwo oraz narzuconych przez władze. 
 

Historie o ludziach i miejscach