Wybierz region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Aktualności
praca

Jak zachęcać do innowacyjności w miejscu pracy?


Według wskaźnika Leesmana, służącego do oceny wpływu miejsca pracy na pracowników wynika, że najbardziej efektywne miejsca pracy cechuje środowisko, które ułatwia wykorzystanie wiedzy zgromadzonej przez organizację i sprzyja jej wymianie między pracownikami.

Takie organizacje wykorzystują różnorodne przestrzenie (na przykład atria, otwarte pomieszczenia do pracy zespołowej czy obszary prywatne) do tworzenia społeczności, wspierania współpracy i aranżowania nieformalnych spotkań.

Wszechstronna i zróżnicowana przestrzeń umożliwia organizacji wykonywanie wielu zadań w różnorodnych warunkach. W połączeniu z polityką zachęcającą do samodzielnego poszukiwania informacji, elastyczność powierzchni sprzyja innowacjom i wynalazkom.

Odpowiednie wykorzystanie powierzchni usprawnia transfer wiedzy

Na przekazywanie wiedzy w miejscu pracy wpływają dwa czynniki: 1) przemieszczanie się pracowników wewnątrz budynku oraz 2) współobecność (liczba osób widocznych zza biurka).

Przypadkowe kontakty, nieoczekiwane spotkania i nieplanowane interakcje między pracownikami dysponującymi wiedzą, w tym również rozmowy z osobami spoza organizacji, przyczyniają się do wzrostu efektywności pracy.

Tego rodzaju kontakty często stają się źródłem innowacji i bywają nazywane „efektem dystrybutora wody” (ang. water cooler effect). Wpadanie na siebie we wspólnych biurach lub pomieszczeniach do nauki sprzyja pogawędkom; to właśnie dzięki takim interakcjom uczestniczymy w transferze i tworzeniu wiedzy.

Komunikacja sprzyja innowacjom

Przebywanie we wspólnej przestrzeni motywuje ludzi do komunikowania się i nawiązywania kontaktów, co jest istotnym katalizatorem współpracy i innowacji.

W ramach doświadczenia przeprowadzonego przez firmę Sociometric Solutions w zakładach pracy rozdano tysiące plakietek socjometrycznych, które rejestrowały interakcje, komunikowanie się i dane lokalizacyjne. Wyniki eksperymentu wskazują, że bezpośrednie kontakty w miejscu pracy mają zasadnicze znaczenie. Zdolność efektywnej komunikacji maleje przy odległościach większych niż 10 metrów. Dlatego informacje o złożonym charakterze chętniej omawiane są w trakcie bezpośredniej rozmowy.

Jednak, jak w każdym przypadku, kluczem do sukcesu jest osiągnięcie w miejscu pracy idealnej równowagi między otwartymi, inspirującymi przestrzeniami sprzyjającymi komunikacji i współpracy, a wyciszonymi pomieszczeniami do pracy indywidualnej i wymagającej koncentracji.

Miejsce pracy należy projektować w sposób celowy i strategiczny, aby zachęcać do innowacyjności i kreatywności

 

Aby zachęcać do kreatywności i innowacyjności oraz im sprzyjać, miejsca pracy muszą być projektowane w przemyślany, strategiczny sposób. Przedsiębiorstwa powinny opracowywać rozwiązania przestrzenne pod kątem własnych potrzeb, nie ulegając najnowszym trendom w dziedzinie projektowania pomieszczeń biurowych, które mogą przynosić efekty przeciwne do zamierzonych.

Przykładowo pewien duży producent mebli, chcąc podnieść produktywność i zachęcić pracowników do częstszych kontaktów, przearanżował swoją siedzibę w otwartą przestrzeń biurową bez przydzielonych miejsc.

Liczba interakcji rzeczywiście wzrosła, natomiast obniżył się poziom energii i spadła liczba indywidualnych spotkań w ciągu dnia.

Pracownicy nie opuszczali zajętych przez siebie stanowisk pracy. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie, organizacje mogą łączyć cyfrowe metody komunikacji z przestrzenią fizyczną, zwiększając prawdopodobieństwo kontaktów prowadzących do powstawania innowacji i wzrostu produktywności.

Właściwa aranżacja miejsca pracy wymaga określenia wzorców, do jakich dąży przedsiębiorstwo, oraz ustalenia, w jaki sposób wzorce te wpływają na wyniki pracy.