Wybierz region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Aktualności
Sensor

Jak czujniki zamontowanie w naszym miejscu pracy poprawiają wydajność?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowcy i projektanci miejsc pracy próbowali zrozumieć, jak najlepiej zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni biurowej, aby zwiększyć wymianę wiedzy, komunikację, kreatywność i produktywność. Czujniki wydają się teraz być odpowiednim rozwiązaniem, które przeniesie nas na właściwy tor, skieruje nas w przyszłość.

Mówiąc o efektywnym projektowaniu miejsca pracy, 83% kadry kierowniczej klasyfikuje wykorzystanie przestrzeni jako najważniejszy wskaźnik do podejmowania właściwych decyzji w miejscu pracy. Tutaj ilość pracowników, koszty zajętości na metr kwadratowy i zużycie energii to jedne z najczęściej stosowanych wskaźników wydajności pracy.

Jednak stosowanie tych wskaźników, jako podstawowej wskazówki przy ocenie wydajności zapewnia tylko połowę sukcesu. Sprawdzanie, w jaki sposób zaprojektować miejsca pracy, które poprawią komunikację, innowacyjność, kreatywność, satysfakcję i wydajność, bez uszczerbku dla efektywności kosztowej, jest tym, co naprawdę może zmienić miejsce pracy z dobrego na doskonałe w swojej kategorii.

Projektanci miejsc pracy, zarządcy obiektów i inni dyrektorzy odczuwają presję. Z jednej strony dążą do obniżenia kosztów wykorzystania powierzchni, a jednocześnie chcą dokonać tego w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na pracowników.

W tym kontekście wykorzystanie czujników, które określają sposób i częstotliwość wykorzystania przestrzeni przy jednoczesnym śledzeniu zachowań pracowników i ich wydajności może być świetnym krokiem na drodze do stworzenia wydajnego miejsca pracy.

 

Obniżenie kosztów użytkowania przy jednoczesnej poprawie wydajności

Czujniki aktywności ruchu są dość prostą technologią, która pokazuje mapę wzorców użytkowania danej powierzchni w czasie. Zapewniają one dostęp do danych takich jak: w jaki sposób są wykorzystywane przestrzenie, które biurka się przeważnie wolne a które cieszą się największym procentem używalności. Dzięki tym aktywnym danym menedżerowie obiektów mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące sposobu dodawania, zmniejszania lub przeprojektowywania istniejącej przestrzeni. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ spostrzeżenia opierały się wyłącznie na subiektywnych badaniach pracowników i obserwacjach w miejscu pracy.

Innym ważnym aspektem projektowania miejsca pracy jest tworzenie przestrzeni sprzyjającej zaangażowaniu i wydajności pracowników. Różne przypadki udowodniły już, że czujniki odgrywają ważną rolę w tym procesie. Jednym z nich jest jeden z globalnych banków.

 

Case study: Bank X zauważył rozbieżność w wydajności swojego call center i postanowił wypróbować nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów, a mianowicie: wyposażenie pracowników w osobiste czujniki zapakowane w identyfikator. Oprócz tonów głosowych identyfikatory śledziły interakcje społeczne w miejscu pracy, takie jak sposób poruszania się pracowników i rozmowy w ciągu dnia pracy. Dane wykazał, że najbardziej produktywni i najlepiej radzący sobie pracownicy należeli do zwartych zespołów i często komunikowali się ze swoimi kolegami. Aby wzmocnić i wesprzeć to zachowanie, bank postanowił zaplanować pracownikom przerwy w grupach. Ta niewielka zmiana spowodowała ogólny wzrost produktywności pracowników call center o 10%.

 

Czy narażamy prywatność pracowników?

W przypadku Banku X identyfikator nie rejestrował rozmów, tylko ton głosu. Ponadto nagrania zostały zanonimizowane, aby sama firma mogła zabezpieczyć prywatność pracowników. Mimo to istnieje ogromna kontrowersja dotycząca gromadzenia danych i nadzoru wśród pracowników. Jak firmy się tym zajmują? Przede wszystkim dyrektorzy muszą być otwarci na temat celu monitorowania i nadzoru, a także jego zasięgu. Aby czuć się bezpiecznie, pracownik musi wiedzieć, co dokładnie jest mierzone i jak wykorzystywane są dane.

Po drugie, dane pracowników powinny być anonimowe, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia prywatności pracowników. W związku z tym informacje umożliwiające identyfikację powinny być gromadzone tylko w celu pokazania trendów, a nie indywidualnych zachowań pracowników.

Stworzenie klimatu otwartości i przejrzystości pomoże utrzymać zaufanie między pracodawcą a pracownikiem.