Wybierz region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Aktualności
workplace

Powroty do biur – czyli jak wrócić w dobrym stylu

Proces powrotu do biur już się zaczął – od kilku tygodni, wraz z rozmrożeniem gospodarki obserwujemy, jak wybrane firmy decydują się na przynajmniej częściowe przyjęcie do biur pracowników. Jak zadbać o to, aby ten proces przebiegał odpowiednio? Co jest kluczowe?
W ISS opieramy się na doświadczeniach naszych klientów z całego świata i widzimy, które praktyki sprawdzają się najlepiej. Najważniejsze jest tutaj podejście całościowe do środowiska pracy, uwzględniające takie elementy jak bezpieczeństwo, komfort pracy w ramach nowych reguł, a także dobrostan pracowników i ich poczucie, że są odpowiednio zaopiekowani.

Co jest najważniejsze?

O sukcesie organizacji przesądza skupienie się na czterech najważniejszych obszarach:

wdrożenie takich procedur i reguł dotyczących zachowania w biurze, które będą promowały bezpieczeństwo i higienę 
przearanżowanie przestrzeni w taki sposób, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
przestrzeganie zasad społecznego dystansu oraz zidentyfikowanie obszarów największego ryzyka, jak np. szatnie, kuchnie, etc.
zbudowanie planu komunikacji z pracownikami, który komfortowo przeprowadzi ich przez cały proces zmian

Zespół zarządzający powrotem pracowników 

Dobrze, jeśli zespół dedykowany do tego zadania będzie się składał z przedstawicieli różnych funkcji – ważne są tutaj bowiem kwestie zarówno techniczne, związane z higieną miejsca pracy, ale też aranżacją samej przestrzeni czy komunikacją. Rolą takiego zespołu będzie opracowanie strategii powrotu, rozpisanej na etapy, która będzie uwzględniała:

przygotowanie środowiska pracy pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa
podział pracowników na grupy przy uwzględnieniu ciągłości biznesowej. 
kontakt z administratorem budynku i zadbanie o części wspólne oraz tereny zewnętrzne
kwestie związane z dotarciem i powrotem pracowników do pracy w bezpieczny sposób 


Kilka praktycznych wskazówek

Powrót pracowników do biur powinien zostać podzielony na etapy. W pierwszej fazie powrotów redukcja efektywnie wykorzystywanych miejsc pracy może wynosić 50-75%, w zależności od zagęszczania biura i przyjętych standardów. W Polsce obowiązuje odległość 1,5m, przy czym ISS Facility Services – podobnie jak wiele innych organizacji międzynarodowych - rekomenduje odległość 2m. Warto tutaj skorzystać z profesjonalnych firm, oferujących usługę Workplace, aby zlecić im analizę powierzchni biurowej.

PRZESTRZEŃ: 

czytelnie oznacz przestrzenie i komunikuj zmiany, dbając o pozytywny ton, aby pracownicy czuli się zaopiekowani
dostosuj zagęszczenie osób w biurze do nowych wymogów, z zachowaniem 1,5 m. odległości
wprowadź dodatkowe osłony pomiędzy modułami biurek 
usuń niepotrzebne meble - zmniejszą ryzyko, że ktoś będzie ich używał niezgodnie z zaleceniami i przede wszystkim wyeliminują częściowo sprzątanie 
usuń współdzielone przedmioty i te urządzenia, które nie są niezbędne 
rozważ przearanżowanie przestrzeni i podzielenie Open Space na mniejsze strefy 
szczególnie zadbaj o punkty styku: recepcje, kuchnie, kantyny
zastanów się nad metodą i częstotliwością dezynfekcji – skonsultuj ze specjalistami, jak nie zniszczyć mebli, elementów wykończenia oraz roślin 

PODSTAWOWE ZASADY : 

zrób szkolenie dla powracających pracowników, przygotuj broszurę informacyjną oraz tzw. wellcome packi, zawierające środki ochrony osobistej
przestrzegaj bezpiecznej odległości 1,5-2m 
ogranicz poruszanie się pracowników pomiędzy piętrami 
określ zasady korzystania z przestrzeni wspólnych – jeżeli masz wątpliwości kieruj się zasadą 50% (ogranicz o połowę) lub na początek przyjmij bardziej restrykcyjne zasady 
tam gdzie jest to możliwe otwórz i zablokuj drzwi w otwartej pozycji
w wąskich ciągach komunikacyjny wprowadź ruch jednostronny  
 

CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ:

wprowadź automatycznie otwierane drzwi
włączniki światła zastąp czujkami ruchu 
zadbaj o jakość powietrza: sprawdź systemy wentylacji i korzystaj regularnie z otwieranych okien
zastanów się nad wprowadzeniem nowej funkcji, tzw. Hygiene Steward - czyli osoby, która będzie dbać o bezpieczeństwo pracowników i na bieżąco dezynfekować najbardziej wrażliwe miejsca 
 

W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynie na środowisko pracy?

Obecnie nie sposób na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi – pewne jest natomiast to, że będzie ono inne. Z pewnością obecna sytuacja przyspieszy procesy, które obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli digitalizację i automatyzację wielu usług. Zakupy przez internet, wideo konferencje, praca zdalna – to tylko kilka oczywistych przykładów. 

W kontekście środowiska pracy możemy spodziewać się, że biura nowej rzeczywistości będą bardziej niż dotychczas centrami pracy wspólnej. Wzrośnie także znaczenie mobilności mebli oraz różnego rodzaju miejsc spotkań podłączonych do VC I VR. Systemy rezerwacji miejsc w biurach staną się standardem,  wpierane przez dynamiczny rozwój technologii i zarządzanie IoT. W nowej rzeczywistości post-COVID najlepiej odnajdą się te organizację, które najszybciej zaadoptują się do zmian. 

Jan Pawlik – Workplace Project Manager, E. Jan.Pawlik@pl.issworld.com