Wybierz region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Odpowiedzialność

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

“MÓW GŁOŚNIEJ”

Zasady polityki

Zgodnie z regulaminem i wartościami wyznawanymi przez firmę ISS integralność działalności firmy nie podlega negocjacji. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z prawem i normami etycznymi.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości „MÓW GŁOŚNIEJ” ma na celu:

 • umożliwić pracownikom, partnerom biznesowym i udziałowcom zgłaszanie poważnych naruszeń;
 • zapewnić, że zgłoszone problemy będą traktowane poważnie i w odpowiedni sposób oraz
 • zapewnić, że każda osoba zgłaszająca naruszenie w dobrej wierze nie będzie narażona na szykany czy akty zemsty.

Zakres polityki

Polityka zgłaszania nieprawidłowości powstała w celu zgłaszania poważnych naruszeń mogących wpływać na działanie i osiągnięcia firmy ISS oraz naruszeń, których nie można zgłosić w trybie zwykłej procedury raportowania, takich jak:

 • działania niezgodne z prawem;
 • oszustwa finansowe (np. manipulacje księgowe, nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur audytowych, defraudacja mienia lub fałszywe oświadczenia finansowe);
 • przekupstwo lub korupcja (np. konflikt interesów, akty przekupstwa, sponsoring i darowizny, prezenty i łapówki);
 • działania wyższego managementu, które nie mogą zostać zgłoszone za pośrednictwem lokalnego raportowania;
 • naruszenie prawa konkurencji (np. ustalanie cen, wyjawienie informacji cenowych, zmowa z konkurencją);
 • poważne zagrożenia dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
 • działania, które w obliczu prawa, traktatów lub umów stanowią poważne naruszenie (np. praktyki dyskryminacyjne, wykorzystanie pracy osób nieletnich, naruszenie praw człowieka)

Pierwszy krok - konsultacja lokalna

 • Firma ISS zachęca pracowników do omawiania nieprawidłowości najpierw ze zwierzchnikami, kierownikami lub innymi członkami personelu, np. z specjalistą ds. kadrowych, radcą prawnym czy dyrektorem finansowym.
 • Problemy dotyczące warunków zatrudnienia lub spraw bieżących w zakładzie pracy, takie jak konflikty z kolegami czy zwierzchnikami, sankcje dyscyplinarne lub terminowe płatności wynagrodzeń i świadczeń powinny być rozwiązywane w miejscu pracy, lokalnie.

Poufność

Komunikacja pozostanie anonimowa i poufna, o ile nie zostanie wyrażona inna wola. Firma ISS zachęca do podawania danych kontaktowych i szczegółowego wyjaśniania problemu w celu ułatwienia postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonego naruszenia. Brak źródła informacji może uniemożliwić dalsze pytania lub dalsze postępowanie wyjaśniające. Aby pomóc firmie ISS w postępowaniu wyjaśniającym w sprawie naruszenia, należy podać jak najwięcej informacji.

Wszystkie naruszenia zgłoszone w ramach tej polityki będą traktowane przez firmę ISS jako poufne, w stopniu niezbędnym do prowadzenia pełnego i uczciwego postępowania wyjaśniającego. Tożsamość zgłaszającego naruszenie pozostanie poufna.

Zapewnienie bezpieczeństwa i braku dyskryminacji czy represji

Firma ISS gwarantuje, że wobec pracownika lub osoby trzeciej zgłaszającej naruszenie w dobrej wierze i na podstawie własnej wiedzy nie zostaną podjęte żadne czynności o charakterze dyskryminacyjnym lub szykanującym. Jeżeli osoba czuje się szykanowana w związku ze zgłoszeniem naruszenia lub udziałem w postępowaniu wyjaśniającym, powinna natychmiast powiadomić o tym fakcie Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Grupy ISS, z siedzibą w Kopenhadze. Takie powiadomienia będą również rozpatrywane jako poufne.

Nieuzasadnione oskarżenia poczynione w złej wierze mogą jednak prowadzić do podjęcia czynności dyscyplinarnych lub innych działań.


Wypełnij zgłoszenie


Zapoznałem się z zamieszczoną powyżej Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości "Mów głośniej".

World Śledź istniejące zgłoszenie.

Więcej informacji na temat Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości "Mów głośniej" znajduje się tutaj oraz w przewodniku.


Informacje

Ochrona danych osobowych
Uwaga:
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w niektórych krajach (np. w Belgii, Francji, Republice Czeskiej i Grecji) wymagają stosowania specjalnej aplikacji. Podczas przetwarzania informacji przez aplikację serwisu zgłaszania nieprawidłowości nie będzie przetwarzać zgłoszeń z tych krajów. Zalecamy stosowanie innych metod raportowania, wymienionych w polityce zgłaszania nieprawidłowości lub regulaminie firmy. W krajach, w których wysyłanie zgłoszeń w sposób anonimowy jest niedozwolone (takich jak Francja czy Hiszpania) lub gdzie przepisy lokalne warunkują rodzaj wysyłanych zgłoszeń (Francja czy Szwecja), serwis zgłaszania nieprawidłowości nie przetworzy zgłoszeń, które będą naruszały obowiązujące zasady.

Rozwiązywanie problemów
Zgłoszenia dotyczące poważnych nieprawidłowości rozpatrywane są przez przewodniczącego audytów wewnętrznych firmy.

Informacje kontaktowe:
ISS World Services A/S
Przewodniczący audytów wewnętrznych
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Dania
Tel.: +45 38 17 00 00