reception_K

siedziba główna

ISS Facility Services Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10; 02-677 Warszawa
+48 22 102 63 00

Zapytania dot. świadczonych usług: sales@pl.issworld.com

Pozostałe kwestie: 
iss@pl.issworld.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy
KRS: 0000034666
NIP: 6761771576
Kapitał zakładowy 4 398 500 PLN

Katarzyna Lubaś

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Katarzyna Lubaś | Solution Manager | Office Segment

katarzyna.lubas@pl.issworld.com
+48 691 996 088
ISS Poland Monika Fornagiel

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Monika Fornagiel | Solution Manager | Industry & Growth Accounts

monika.fornagiel@pl.issworld.com
+48 512 920 988

Aneta Parzuchowska

MARKETING I KOMUNIKACJA

Aneta Parzuchowska | Director of Communication and Marketing

aneta.parzuchowska@pl.issworld.com
+48 728 841 934
people K

DZIAŁ PERSONALNY

rekrutacja@pl.issworld.com
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (1)

DZIAŁ ZAKUPÓW

procurement@pl.issworld.com

Contact ISS Group HQ

ISS Group HQ office

Buddingevej 197 
2860 Søborg 
Denmark 
+45 38 17 00 00 

ISS Group Investor Relations 

Jacob Schmidt Johansen
Head of Group Investor Relations 
+45 21 69 35 91
JJO@ISS.biz

ISS Group Press & Media

Kenni Leth
Director, Global Press & Media Relations
+45 51 71 43 68 
press@group.issworld.com 

Report an issue or find answers to frequently asked questions

You may save time by checking this list of frequently asked questions for the information you need.