reception_K

siedziba główna

ISS Facility Services Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10; 02-677 Warszawa
+48 22 102 63 00

Zapytania dot. świadczonych usług: sales@pl.issworld.com

Pozostałe kwestie: 
iss@pl.issworld.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy
KRS: 0000034666
NIP: 6761771576
Kapitał zakładowy 4 398 500 PLN

Katarzyna Lubaś

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Katarzyna Lubaś | Solution Manager | Office Segment

katarzyna.lubas@pl.issworld.com
ISS Poland Monika Fornagiel

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Monika Fornagiel | Solution Manager | Industry & Growth Accounts

monika.fornagiel@pl.issworld.com

Aneta Parzuchowska

MARKETING I KOMUNIKACJA

Aneta Parzuchowska | Director of Communication and Marketing

+48 728 841 934

aneta.parzuchowska@pl.issworld.com
people K

DZIAŁ PERSONALNY

rekrutacja@pl.issworld.com
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (1)

DZIAŁ ZAKUPÓW

procurement@pl.issworld.com

Report an issue or find answers to frequently asked questions

You may save time by checking this list of frequently asked questions for the information you need.