KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Rada Dyrektorów ISS A/S

Każdy członek zarządu, poza przedstawicielami pracowników, jest niezależny.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

PRZEWODNICZĄCY

Lord Allen Kensington Kt CBE

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Elsie Yiu (E)

Komisja ds. audytu i ryzyka

Komisja ds. audytu i ryzyka ocenia zewnętrzne raporty finansowe, kluczowe zasady dotyczące księgowania oraz kluczowe szacunki i oceny księgowe, a także weryfikuje i nadzoruje sposób zarządzania ryzykiem przez Grupę, wewnętrzne kontrole i kwestie integralności biznesu. Poza tym nadzoruje funkcjonowanie audytów wewnętrznych oraz ocenia politykę finansową, politykę dotyczącą dywidend oraz politykę podatkową Grupy. Ponadto Komisja ds. audytu i ryzyka nadzoruje i ocenia relacje z niezależnymi audytorami, weryfikuje proces audytu oraz raporty z audytów długoterminowych, a także doradza Zarządowi w zakresie wyboru audytorów.

W 2021 roku Komisja ds. audytu i ryzyka odbyła siedem spotkań.

W 2021 r. Komisja ds. audytu i ryzyka nadal skupiała się na ocenie stosowania przez Grupę polityk dotyczących księgowania, wykorzystania kluczowych szacunków i ocen księgowych oraz ocen ryzyka materialnego powiązanego z raportowaniem finansowym, m.in. systemu kontroli wewnętrznej. Komisja zaktualizowała też system Speak Up oraz kwestie integralności biznesu. Zweryfikowano i zaktualizowano Statut Komisji ds. audytu i ryzyka, m.in. w zakresie zgodności ze statutem i zasobami Wewnętrznego Audytu Grupy.

Członkowie Komisji ds. audytu i ryzyka są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

PRZEWODNICZĄCY

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Søren Thorup Sørensen

Komisja ds. wynagrodzeń

Rada Dyrektorów (Rada) powołała komisję ds. wynagrodzeń (Komisja ds. wynagrodzeń lub Komisja). Komisja pełni nadzór nad przygotowaniem polityki dotyczącej wynagrodzeń. Ocenia i doradza w zakresie wynagrodzeń dla członków Rady oraz członków Rady Zarządu Wykonawczego Grupy (EGMB). Poza tym, zatwierdza wynagrodzenia członków Zarządu Wykonawczego Grupy (EGM).

Komisja weryfikuje politykę wynagrodzeń przynajmniej raz w roku i gwarantuje, że wynagrodzenia są z nią zgodne.

Komisja może angażować niezależnych doradców zewnętrznych w celu doradzania Komisji w sprawach związanych z wynagrodzeniami i innymi pokrewnymi kwestiami wchodzącymi w zakres jej zadań.

Komisja ds. transakcji odbyła dziewięć spotkań w 2021 r.

W 2021 roku Komisja ds. wynagrodzeń nadal koncentrowała się na ocenie wynagrodzeń Zarządu i EGMB, w tym na Short Term Incentive Programme na rok 2021 (STIP) i Long Term Incentive Programme na rok 2021 (LTIP). Ponadto Komisja dokonała oceny polityki Wynagrodzeń i raportu o wynagrodzeniach.

Działania Komisji ds. wynagrodzeń w 2021 roku są szczegółowo opisane w raporcie o wynagrodzeniach.

Członkowie Komisji ds. wynagrodzeń są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w duńskich zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Komisja ds. nominacji

Komisja ds. nominacji wspiera Radę Dyrektorów w zakresie stosowania odpowiednich planów i procesów podczas nominowania kandydatów do Rady Dyrektorów oraz Rady Zarządu Wykonawczego Grupy i w zakresie oceny składu tych rad. Ponadto Komisja ds. nominacji opracowuje rekomendacje dotyczące osób nominowanych oraz wybieranych jako członków Rady Dyrektorów, Rady Zarządu Wykonawczego Grupy i komisji powoływanych przez Radę Dyrektorów.

Komisja ds. nominacji odbyła czternaście spotkań w 2021 r.

W 2021 roku kluczowe działania Komisji ds. nominacji wiązały się ze wsparciem procesów wyszukiwania i rekomendowania nowych członków Rady, weryfikacją procesu sukcesji i zmian organizacyjnych, wsparciem przebiegu rocznej oceny Rady oraz weryfikacją jej składu.

Członkowie Komisji ds. nominacji są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

PRZEWODNICZĄCY

Lord Allen Kensington Kt CBE

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Komisja ds. transakcji

Komisja ds. transakcji sporządza rekomendacje dla Rady Dyrektorów dotyczące niektórych nabywanych podmiotów (dużych), sprzedaży udziałów i umów z klientami, weryfikuje przebieg transakcji, analizuje procedury ISS w zakresie realizowania dużych transakcji oraz ocenia wybrane sfinalizowane transakcje. Komisja dokonuje również przeglądu istotnych nowych źródeł finansowania, refinansowania lub istotnej zmiany istniejących źródeł finansowania oraz propozycji emisji akcji lub długu.

Komisja ds. transakcji odbyła cztery spotkania w 2021 r.

W 2021 roku Komisja ds. transakcji przeanalizowała część dużych umów z klientami, procesy weryfikacji przetargów handlowych oraz standardowy lejek sprzedażowy, sprzedaż udziałów oraz sporządziła stosowne rekomendacje w tym zakresie dla Rady Dyrektorów.

Członkowie Komisji ds. transakcji są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

PRZEWODNICZĄCY

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

CZŁONEK ZARZĄDU

Valerie Beaulieu

Oceny Zarządu

Rada Dyrektorów ISS A/S przeprowadza coroczne oceny członków Zarządu. Od 2017 roku opis przebiegu corocznej oceny członków Zarządu oraz ogólne wnioski stanowią element Ustawowych Raportów dotyczących ładu korporacyjnego ISS A/S. Ustawowe Raporty dotyczące ładu korporacyjnego ISS A/S są dostępne pod linkiem poniżej.

Wyświetl raporty

PEOPLE MAKE PLACES

Ponad 40,5 tys. klientów w ponad 30 krajach